U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Alles wat je moet weten over het aankomende asbestattest!

maandag 15 november 2021

Het is een reeds veelbesproken onderwerp, de enorme hoeveelheid asbest in onze woningen! Meer en meer wordt het een belangrijk aandachtspunt bij aan- en verkoop van een onroerend goed. Binnenkort is een asbestinventarisatieattest verplicht bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn!
 
 
Vlaams Actieplan asbestafbouw
 
Het is geweten dat de Vlaamse Regering zo snel mogelijk werk wil maken van het in kaart brengen van alle aanwezige asbest in onze Vlaamse woningen. Via het Vlaams Actieplan asbestafbouw wil men de Vlaming informeren en engageren om samen de uitdaging aan te gaan om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken.
 
2,3 miljoen ton asbest
 
Sinds 2001 is het gebruik van asbest verboden, toch blijkt er onze Vlaamse woningen, scholen, bedrijven,… nog enorm veel asbest te zitten. Niet minder dan ,.3 miljoen ton asbest schat OVAM. Asbest werd veel gebruikt omwille van zijn veelzijdige eigenschappen, dit werd vervaardigd in materialen zoals golfplaten, isolatiemateriaal, dak- en gevelbekleding,…
 
Vernieuwde regelgeving
 
Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. In de tussentijd is het niet verplicht om de aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van een woning.
 
Wat is dat nu juist zo een asbestattest?
 
Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie in een gebouw. De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de inventaris advies om het asbest veilig te beheren of verwijderen.
 
De inventarisatie voor een asbestattest is niet-destructief. Dit wil zeggen dat het enkel de waarneembare asbestbronnen beschrijft die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Met andere woorden, er wordt niks beschadigd om asbest op te sporen.
 
Wie kan mij zo een attest bezorgen?
 
Deze asbestinventaris mag enkel opgemaakt worden door een gecertificeerd asbestdeskundige 'inventarisatie' en gebeurt d.m.v. een inspectie van het gebouw ter plaatse.

Meer advies hierover?
 
Je kan steeds terecht bij Woonvast voor persoonlijk advies of meer info. We zijn steeds bereikbaar via welkom@woonvast.be of telefonisch via +32 3 232 31 40

Terug naar boven
Sluit menu Woonvast